Jak jednoduše přidat facebook messenger chatbot na svoje webové stránky?

Published: 23.04.2019 | Last update: 30.04.20191) Manychat growth tool - customer chat

2) Nastavení modulu

3) Vygenerování kódu pro implementaci na webové stránky

4) Testování a úpravy chatbot logiky
Úvodem

Výhody Facebookového messengeru pro firmy jako nové formy komunikace s klienty byly prokázány, od znásobení tržeb až po nemalé snížení nákladů. Lidé však na firemní facebookový messenger psali pouze skrze firemní facebookové stránky, příspěvky či přímo z reklamy.

V tomto článku se rozepíši, jak integrovat messenger chatbota pomocí ikonky pro zákaznický chat na jakékoliv webové stránky.


1. bod - Manychat growth tool - customer chat

Manychat nabízí již předpřipravený modul nazývaný customer chat a naleznete ho v sekci growth tools.

Ten funguje jako každý jiný zákaznický chat na webu. Po prokliku budete vyzváni přihlásit se do messengeru a poté s Vámi začne komunikovat již přednastavený facebook chatbot..

Podobný modul je určitě i v ostatních platformách pro vývoj chatbotů jako je Chatfuel nebo MobileMonkey, takže se nemusíte omezovat pouze na Manychat.


customer chat icon


2. bod - Nastavení modulu

a) Výběr Opt-in message:

Zde můžete vybírat z Vašich již vytvořených chatbot částí, které se začnou ihned spouštět jakmile návštěvník Vašeho webu klikne na ikonku customer chatu a přihlásí se do messengeru (aby Vám mohl napsat).

Pokud nemáte nic vytvořeného, nevadí, v editaci můžete upravit nebo úplně přepsat poskytnuté flow a vytvořit tak něco nového.

opt-in manychat

b) Úpravy samotné ikonky

I design tohoto modulu lze upravovat ke své spokojenosti nebo tak, aby odpovídal designu Vaší značky. Dále lze upravovat i to, jak se customer chat ikonka bude zobrazovat a na jakých zařízeních.

setup manychat

3. bod - Vygenerování kódu pro implementaci na webové stránky

Po nastavení designu a úprav samotné ikonky přejděte na další krok (před vygenerováním kódu se může objevit ještě kontrolní tabulka s povolenými URL adresami - pokud zde nemáte svoji doménu vepsanou, napište ji), kde již dochází k vygenerování kódu -> JS snippetu tohoto modulu.


vygenerování kódu

Tento snipet předejte buď Vašemu developerovi, který jej nasadí na všechny Vaše webové stránky. Nebo markeťákovi, který umí používat Google Tag Manager. Tento nástroj také doporučujeme i my, výhodou jsou další snadné nasazení ostatních manychat modulů: například page-takover pro sběr subscriberů do Vašeho manychatu.


4. bod - Testování a úpravy facebook chatbot logiky

Po nasazení by se měla ikonka do několika minut začít zobrazovat v pravém rohu Vašich webových stránek. Úpravy, například barev a typů zobrazení, lze dělat i po nasazení na stránky a načtou se do několika minut od uložení a zveřejnění v manychatu.

Samotný chatbot a obsah zpráv, které se zobrazí pokud uživatel klikne na ikonku, lze kdykoliv měnit a hlavně optimalizovat, dle toho co návštěvníci na Vašich webových stránkách hledají a na co se nejvíce ptají.